Handelsbetingelser og Privatlivspolitik

KØBSBETINGELSER

§ 1 Omfang

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer og tjenesteydelser online på www.vamospadel.dk.

Hjemmesiden www.vamospadel.dk er en e-handelsplatform (herefter vamospadel.dk), der ejes og drives af Padelsport.dk, Strøbyvej 52, 5450 Otterup. På vamospadel.dk optræder både vamospadel.dk og uafhængige tredjemænd som sælgere af varer og tjenesteydelser. I det følgende betegnes som sælger den aftalepart, som køber indgår en aftale med om køb af varer eller tjenesteydelser. Ved køb af varer og tjenesteydelser på vamospadel.dk indgår køber en aftale direkte med en sælger som aftalepart, og denne sælger er ansvarlig for levering af varen eller tjenesteydelsen.

Vamospadel.dk optræder alene som agent for de tredjemænd, der sælger varer og tjenesteydelser via vemospadel.dk (hver især en sælger). Ved køb af varer og tjenesteydelser af en tredjemand på vamospadel.dk indgår køber en aftale direkte med denne tredjemand som aftalepart, og denne sælger er ansvarlig for levering af varen eller tjenesteydelsen. Vamospadel.dk er således ikke ansvarlig for opfyldelse af aftaler indgået med tredjemand.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem sælger og køber, medmindre andet følger nedenfor eller hvis sælger tilbyder køber bedre vilkår i forbindelse med dennes køb på www.vamospadel.dk.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver. Køber får en kopi af handelsbetingelserne sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På www.vamospadel.dk kan købsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

Vi tager forbehold for forkert angivne priser, udsolgte varer, tastefejl, trykfejl og anden fejlskrift samt leveringssvigt. Vi er berettiget til at annullere din ordre som følge heraf, og du vil blive underrettet via e-mail.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over varerne, tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.

Sælger har ikke taget ejendomsforbehold i varerne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Alle priser på vamospadel.dk er inklusiv moms og afgifter.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit eller ved MobilePay. Der betales ingen kortgebyr på hjemmesiden.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når sælger/leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte varer, udstedes et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved bankoverførsel. Inden køber vælger at godkende ordren, bliver eventuelt gebyr oplyst. Ved betaling via bankoverførsel er køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Ved mistanke om kortsvindel kan vemospadel.dk på vegne af den pågældende sælger kræve betaling via bankoverførsel.

Betalingen for varerne sker i forbindelse med afsendelse fra sælger/leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra sælgeren/leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med de undtagelser, der følger nedenfor.

Som udgangspunkt sendes varerne samme dag, som ordren er accepteret inden for normal arbejdstid. Dog har nogle varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Levering til ikke-brofaste øer* kan ikke ske uden ekstra omkostninger. Der kan forekomme forlænget leveringstid.

Levering kan ikke ske til Færøerne eller Grønland.

Leveringstiden vil typisk udgøre max. 5 arbejdsdage ved standardlevering og max. 2 arbejdsdage ved ekspreslevering. Afvigelser herfra vil fremgå, når køber bestiller varer på vamospadel.dk.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af varetype, vægt, leveringssted, sælger, leverandør, m.v. De samlede leveringsomkostninger vil altid fremgå, når køber bestiller varer på vamospadel.dk

Ved modtagelse af varer opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere hurtigst muligt til sælger via e-mail til kontakt@vamospadel.dk, jf. § 6 nedenfor.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for varer alene køber.

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A. Underretning ved reklamation

Køber skal meddele sælger via kontakt@vamospadel.dk om eventuelle mangler ved varer indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. Sælgers modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.

Køber opfordres til at reklamere via e-mailen kontakt@vamospadel.dk som står beskrevet på hjemmesiden under punktet Reklamation.

Vi gør opmærksom på, at der ved visse varer købt på vamospadel.dk ikke medfølger en dansk brugsanvisning. Brugsanvisningen vil i dette tilfælde være affattet på andet sprog end dansk. For andre varer, hvor det ikke anses for nødvendigt med en brugsanvisning, vil der ikke medfølge en brugsanvisning. Som køber accepterer du dette, når du handler på vamospadel.dk. Der kan således ikke efterfølgende rettes noget krav mod vamospadel.dk, hvis brugsanvisning ikke medfølger eller er udformet på et andet sprog end dansk.

B. Betaling af fragtomkostninger ved reklamation

Køber skal afholde de direkte fragtomkostninger. Sælger vil dog refundere købers rimelige fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen, så sælger kan tilbagebetale købers fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Vamospadel.dk, Strøbyvej 52, 5450 Otterup.

Ved returnering af varen, bedes problemet beskrevet så detaljeret som muligt.

Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

§ 7 Sælgers ansvar

A. Ved reklamation:

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens regler om mangler anvendelse, og køber har 24 måneders reklamationsret på køb af varer. Sælger forpligter sig derfor til afhjælpe køber, hvis der er en mangel ved varen. Dette kan ske enten ved reparation, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.

B. Følgeskader

Sælger kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat – på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

C. Produktansvar

Sælgers ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra sælgers side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af sælger.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette sælger via kontakt@vamospadel.dk og medvirke til sagens opklaring. Sælger har ret til at besigtige skaden.

§ 8 Fortrydelsesret

A.Fortrydelsesret

For varer, der er købt på padelvamos.dk, har køber en almindelig 14 dages returret. Det vil fremgå på vamospadel.dk og din ordrebekræftelse.

Dette gælder kun, såfremt varen er uåbnet og i original emballage. Hvis varen derimod er åbnet, har køber en almindelig 14 dages returret.

Hvis køber vil gøre sin 14 dages fortrydelsesret gældende, hæfter køber for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen  end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde varen fungerer på.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Udgifterne for returnering af sådanne varer vil afhænge af den specifikke vare. Beløbet vil forventeligt udgøre mellem kr.: 75-200 inkl. moms.

Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Følge af fortrydelse

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer sælger alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

Sælger gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har givet meddelelse om udøvelsen af købers fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil sælger har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

D. Køber kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber, som køber på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med købers forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at køber dermed mister sin fortrydelsesret.

For returretten gælder, at hvis varen har en ”mindst holdbar til” angivelse/ ”Bedst før” angivelse, lignendekan returretten ikke gøres gældende.

§ 9 Markedsføring

E-mail-adressen, som sælger har modtaget i forbindelse med købers bestilling på padelvamos.dk, kan benyttes af sælger til at markedsføre egne tilsvarende varer eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve fra Vamospadel.dk, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via e-mail og SMS. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

Køber kan tilbagekalde sit samtykke og frabede sig at modtage flere henvendelser via vamospadel.dk eller via linket i e-mailen eller ved at kontakte vamospadel.dk

§ 10 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: kontakt@vamospadel.dk

Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal køber angive e-mail adressen kontakt@vamospadel.dk, og af følgesedlen vedlagt pakken.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med vamospade.dk virksomhed, som hovedsageligt består af salg af varer.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

§ 11 Cookie og Privatlivspolitik for vamospadel.dk

Du kan læse vores cookie og privatlivspolitik her

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 20. januar 2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere